Version: 2.0

Tips til bibellesning

Gud gav oss Sitt ord, slik at vi kan vite hvem Han er og som Han ønsker. Vi leser det for å forstå Ham bedre og for å gjøre hva Han sier. Disse prinsippene er de samme overalt. Spørsmålet er: Hvor skal jeg begynne å lese? Avhengig av din situasjon og bakgrunn vi gir ulike forslag. I disse versjonene er den viktigste strukturen i bokmerking den samme, bare foreslått lesning er ulik. Nedenfor finner du "standard" versjonen som foreslås å lese til å begynne i Lukas og Apostlenes gjerninger.

Hint til bibellesning (Syv Historier fulle av Håp)

  • Inneholder et utvalg av syv historier fra det Nye Testamentet
  • Passer godt for folk med en "moderne Vestlig" bakgrunn.

Hint til bibellesning (Begynner med Skapelsen)

  • Foreslår å begynne å lese i 1. Mosebok, Matteus og Apostlenes Gjerninger
  • Passer godt for folk fra for eksempel muslimske samfunn.

Hint til Bibellesning

Når du begynner å lese Bibelen, bør du begynne med følgende bøker:

1. Lukas
2. Apostlenes Gjerninger

Hver gang du leser start med bønn: Be Gud om å hjelpe deg til å forstå hva du vil lese.

Svar på spørsmålene (se annen side) for å finne informasjon fra teksten.

Del med andre, eller ta notater om dine tanker, spørsmål og hva Gud forteller deg.

Bibelstudier i en gruppe

Møteoversikt:

1. Hvordan har du det?
2. Ansvarlighet
Hva satte du ut i praksis fra forrige gang?
3. Takksigelse
Hvilke gode ting opplevde du i forrige uke? Pris Gud.


4. Lese
Gjennomgang sammen. Be Gud om Hans hjelp til å forstå det.
5. Gjenfortell
Gjennomgang sammen (uten å se på det).
6. Svar
Følgende spørsmål om gjennomgangen:
Head-32.pngHodet: Hva kan vi lære her? (Om Gud / personer / ...)
Heart-32.png Hjerte: Hva berørte mitt hjerte? (Hvordan følte de det? Hvordan jeg føler om ... ?)
Hands-32.png Hender: Hvordan kan vi bruke dette? (Eksempel å følge? Hvem kan vi dele dette med?)7. Mål
Sett deg personlige mål til neste møte.
8. Be
Ta tid til å be for hverandre.

Regler:

  • Konsentrasjon om Bibellesningen
  • La alle delta
  • Oppmuntre hverandre