Boží příběh

Boží příběh s lidmi je samozřejmě dlouhý a je plný nekonečných detailů. Zde se chceme zaměřit na nejdůležitější části. Cílem je, aby lidé, se kterými ho sdílíte, mu dobře porozuměli a viděli, jak může ovlivňovat jejich život. Nicméně, hodně záleží, z jakého prostředí tví posluchači vycházejí. Co už lidé vědí? Které aspekty jsou pro ně úplně nové?

Proto nabízíme různé verze s důrazem na různé aspekty:

Boží příběh (pět prstů)

Dobré pro lidi z "moderním západním" vlivem

Boží příběh (první a poslední oběť)

  • Předpokládá, že lidé už vědí o stvoření světa, pádu člověka a vědí, co znamená oběť.
  • Dobré pro lidi např. z muslimského prostředí