Historia e Perëndisë

Sigurisht që historia e Perëndisë me njerëzimin është e gjatë dhe ka shumë detaje, por këtu duam të fokusohemi tek pjesët më të rëndësishme. Qëllimi është që njerëzit, të cilëve do t'ua tregosh këtë histori, ta kuptojnë mirë dhe të shikojnë se si ajo prek edhe jetën e tyre. Por, në varësi të dëgjuesve të tu, mund të ketë ndryshime të mëdha: Çfarë dinë ata tashmë? Cilat aspekte janë zakonisht krejtësisht të reja për ta?

Për këtë arsye edhe ne ofrojmë versione të ndryshme, duke theksuar aspekte të ndryshme:

Historia e Perëndisë (pesë gishtat)

  • E përshtatshme për njerëzit me formim "modern perëndimor".

Historia e Perëndisë (sakrifica e parë dhe e fundit)

  • Në rast se njerëzit e dinë tashmë krijimin e botës dhe rënien e njeriut, si edhe e njohin konceptin e sakrificës.
  • E përshtatshme për njerëzit nga shoqëritë myslimane.