Boża historia

Boża historia związana z ludzkością jest oczywiście długa i zawiera mnóstwo szczegółów. Tutaj chcemy skupić się na jej najważniejszych elementach. Celem jest to, żeby ludzie, z którymi się nią dzielisz zrozumieli ją dobrze i zobaczyli jak ona wpływa na ich życie. Ale w zależności od tego do kogo mówimy - ta historia może się bardzo różnić: Co ludzie już wiedzą? Jakie jej aspekty są zwykle dla nich całkowicie nowe?

Właśnie dlatego przedstawiamy różne wersje, podkreślając w nich różne aspekty:

Boża historia (pięć palców)

  • Dobra dla ludzi, których można zaliczyć do "współczesnego zachodniego" sposobu myślenia.

Boża historia (pierwsza i ostatnia ofiara)

  • Zakłada, że odbiorcy wiedzą o stworzeniu świata, upadku człowieka i są zaznajomieni z ideą ofiary.
  • Dobra dla osób na przykład z społeczności muzułmańskich