Gods Verhaal

Het verhaal van God met onze mensheid is vanzelfsprekend lang en heeft eindeloos veel details. We willen ons hier op de belangrijkste delen er van richten. Het doel is dat de mensen waar je het mee deelt het zullen begrijpen en gaan zien hoe het invloed heeft op hun levens. Maar afhankelijk van de achtergrond van je publiek zijn er grote verschillen: Wat weten mensen al? Welke onderdelen zijn doorgaans compleet nieuw voor ze?

Daarom hebben we ook verschillende versies, die verschillende aspecten belichten.

Gods Verhaal (vijf vingers)

  • Sluit aan bij mensen met een "modern westerse" achtergrond.

Gods verhaal (het eerste en het laatste offer)

  • Gaat er vanuit dat de mensen al over de schepping van de aarde weten, dat de mens heeft gezondigd en kennen het concept van een offer.
  • Werkt goed bij mensen met b.v. een moslimachtergrond.