Guds berättelse

Guds historia med människan är förstås lång och har otaliga detaljer. Här vill vi fokusera på de viktigaste delarna av den. Målet är att folk du delar den med kan förstå den väl och se hur det påverkar deras liv. Men beroende på bakgrunden för dem som lyssnar kan det finnas stora skillnader: Vad vet personerna redan? Vilka aspekter är vanligtvis helt nya för dem?

Det är därför vi presenterar olika versioner, som betonar olika aspekter:

Guds berättelse (fem fingrar)

  • Bra för folk med en bakgrund från "den moderna västvärlden".

Guds berättelse (första och sista offret)

  • Antar att folk redan har kunskap om världens skapelse, syndafallet och känner till offerkonceptet.
  • Bra för folk från t.ex. muslimska samhällen.