Câu chuyện của Đức Chúa Trời

Chuyện kể của Đức Chúa Trời với nhân loại thực sự rất dài và vô số tình tiết. Ở đây chúng ta muốn tập trung vào những phần quan trọng nhất của thiên chuyện này. Mục đích là để những người được bạn kể cho, có thể hiểu và nhận ra câu chuyện đó sẽ có tác dụng thế nào với cuộc đời của họ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh của người nghe có thể tạo ra những ảnh hưởng lớn: Người này đã hiểu biết được tới đâu? Khía cạnh nào vẫn hoàn toàn mới đối với họ?

Đó là lí do tại sao chúng ta đưa ra những cách kể chuyện khác nhau, nhằm nhấn mạnh các khía cạnh cần thiết của câu chuyện:

Câu chuyện của Đức Chúa Trời (theo quy tắc 5 ngón tay)

  • Sẽ dễ hiểu đối với những người có một số hiểu biết nhất định về "văn hóa hiện đại Tây phương".

Câu chuyện của Đức Chúa Trời (sự hy sinh đầu tiên và sau cùng)

  • Với giả sử rằng người nghe đã biết về sự sáng tạo của thế giới, sự sa ngã của loài người, và đã quen thuộc với khái niệm của sự hy sinh.
  • Sẽ dễ hiểu đối với người nghe từ các cộng đồng Hồi Giáo.