Guds historie

Guds historie med menneskeheten er selvfølgelig lang og har endeløse detaljer. Her ønsker vi å sette fokus på de viktigste delene i den. Målet er at de du deler den med, kan forstå det godt og kan se hvordan det påvirker deres liv. Men avhengig av bakgrunnen til målgruppen det kan være store forskjeller: Hva vet folk allerede? Hvilke aspekter er vanligvis helt nytt for dem?

Det er derfor vi tilbyr ulike versjoner som fremhever ulike aspekter:

Guds historie (fem fingre)

  • Passer godt for folk med en "moderne vestlig" bakgrunn.

Guds historie (første og siste offer)

  • Forutsetter at folk allerede vet om verdens skapelse, menneskenes fall og er godt kjent med begrepet offer.
  • Passer godt for folk fra for eksempel muslimske samfunn.