download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Každodenní modlitba

Duchu svatý, naplň mě!

Modli se za Ducha svatého, aby v tobě a skrze tebe pracoval.

Ježíši, ochraňuj mě!

Dej se pod ochranu Ježíšovy krve a Jeho oběti.

Nebeský Otče, dej mi jakýkoliv dar, který dnes potřebuji.

Bůh ti může dát všechno, co budeš dnes potřebovat.

Děkuji ti Bože za svůj život a vše co mi dáváš.

Vzdej díky ve všem i za všechno.


Obleč si plnou Boží zbroj

  • Přilbu spasení: Bože, chraň a změň mé myšlenky.
  • Pancíř spravedlnosti: Děkuji ti Bože, za tvou milost, skrze kterou jsem zachráněn/a.
  • Pás pravdy: Bože, pomoz mi ať mluvím pravdu a žiji podle tvé pravdy.
  • Obuti k pohotové službě: Bože, pomoz mi, abych viděl situace, kdy o tobě mohu sdílet a pomoz mi to udělat.
  • Štít víry: Bože, důvěřuji v tebe. Ať má víra v tebe roste.
  • Meč / Boží slovo: Bože, pomoz mi rozumět tvému slovu lépe a používat ho.

(Efezským 6:10-17)