Version: 1.0

Күнүмдүк сыйынуу

Ыйык Рух, толтур мени!

Ыйык Рух сиз аркылуу иштөөсүн сураныңыз.

Ыйса, корго мени!

Өзүңүздү Ыйсанын каны менен курмандыгынын коргоосуна тапшырыңыз.

Асмандагы Ата, мага бүгүн керек болгон батаңды бере көр.

Бүгүн сизге керек болгон бардык нерсени Кудай бере алат.

Оо, Атаке, жашоомо жана мага берген нерсеңдин бардыгы үчүн ыракмат.

Бардык нерсеге ыраазычылык билдириңиз.


Кудайдын бардык курал-жарагын кийиңиз

  • Куткарылуу туулга: Асмандагы Атаке, мени корго жана ойлорумду өзгөрт.
  • Адилдик Сооту: Теңирим, ырайымың менен мени куткарып алгандыгыңа ыракмат.
  • Чындык куру: Кудайым, мага чындыкты сүйлөөгө жана чындыкка ылайык жашоого жардам бер.
  • Даярдык бут кийими: Кудайым, сиз менен бөлүшө ала турган мүмкүнчүлүктөрдү көрүүгө жана иш жүзүндө аны аткарууга жардам бериңиз.
  • Ишеним калканы: Кудай мен Сага толугу ишенем. Ишенимимди өстүр.
  • Рухий кылыч/Кудайдын Сөзү: Атаке, Сиздин Сөзүңүздү түшүнүүгө жана жашоомдо колдонууга күч бере көр.

(Эфестиктер 6:10-17)