download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Günlük bir dua

Kutsal Ruh, doldur beni!

Kutsal Ruh senin içinde çalışsın ve seni değiştirsin diye dua et.

İsa Mesih, koru beni!

Kendini İsa Mesih'in kanının ve kurbanının korumasının altına koy.

Göksel Babam, bugün ihtiyacım olacak armağanları bana ver.

Bugün sana her neye ihtiyacın varsa, Allah bunu sana verebilir.

Ya Rab, hayatım ve bana verdiğin her şey için sana teşekkür ediyorum.

Her şey için ve her durumda şükranlarını sun.


Allah'ın bütün ruhsal silahlarını kuşan.

  • Kurtuluş miğferi: Rab, düşüncelerimi koru ve istediğine göre değiştir.
  • Doğruluk zırhı: Rab, bana merhamet ettiğin ve beni kurtardığın için sana şükrediyorum.
  • Hakikat kemeri: Rab, doğru olanı söylememe ve gerçeğine uygun yaşamama yardım et.
  • Hazırlığın ayakkabıları: Rab, müjdeyi paylaşmak için uygun fırsatları göreyim ve kullanayım diye dua ediyorum.
  • İman kalkanı: Rab, sana güveniyorum. Sana olan imanımı büyüt.
  • Ruh'un kılıcı / Allah'ın Sözü: Rab, Sözünü daha iyi anlamama ve uygulamama yardım et.

(Efesliler 6:10-17)