download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Codzienna modlitwa

Duchu Święty, napełnij mnie!

Módl się, żeby Duch święty działał w tobie i przez ciebie.

Jezu, chroń mnie!

Oddaj się pod ochronę krwi i ofiary Jezusa.

Boże Ojcze, daj mi dzisiaj taki dar, jakiego dzisiaj będę potrzebował!

Bóg może dać ci wszystko, czego będziesz dzisiaj potrzebował.

Dziękuję Boże, za moje życie oraz wszystko, co mi dajesz.

Dziękuj za wszystko.


Włóż na siebie całą zbroję Bożą

  • Hełm zbawienia: Boże chroń i zmieniaj moje myśli.
  • Napierśnik sprawiedliwości: Dziękuję Ci Boże za twoją łaskę, przez którą jestem zbawiony.
  • Pas prawdy: Boże pomóż mi mówić prawdę i żyć zgodnie z twoją prawdą.
  • Buty gotowości: Boże pomóż mi zobaczyć sytuacje, w których mogę mówić o Tobie i pomóż mi to robić.
  • Tarcza wiary: Boże ufam Ci. Niech moja wiara w Ciebie wzrasta.
  • Miecz/Słowo Boże: Boże pomóż mi lepiej zrozumieć Twoje słowo i korzystać z niego.

Efezjan 6,10-17