download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Napi ima

Szent Szellem, tölts be!

Imádkozz, hogy a Szent Szellem munkálkodjon benned és általad.

Jézus, védj meg!

Helyezd magad Jézus vérének és áldozatának a védelme alá.

Mennyei Atyám, add meg nekem azokat az ajándékokat, amelyekre szükségem van ma.

Isten mindent meg tud adni, amire szükséged van a mai napon.

Köszönöm neked Istenem az életemet és mindent, amit adsz nekem.

Adj hálát mindenkor és mindenért.


Öltsd magadra Isten teljes fegyverzetét

  • Az üdvösség sisakja: Istenem, őrizd meg és formáld át a gondolataimat.
  • A megigazulás páncélja: Köszönöm neked Istenem a te kegyelmedet, amely által megmentettél engem.
  • Az igazlelkűség öve: Istenem segíts, hogy igazságot szóljak és a te igazságod szerint éljek.
  • A készenlét saruja: Istenem, segíts engem, hogy meglássam azokat a helyzeteket, amikor beszélhetek rólad, és segíts, hogy megtegyem.
  • A hit pajzsa: Istenem, bízom benned. Add, hogy a hitem növekedjen.
  • Kard / Isten Igéje: Istenem, segíts, hogy jobban megértsem a te igédet és használni tudjam azt.

(Efézus 6:10-17)