download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Lời cầu nguyện mỗi ngày

Đức Thánh Linh, xin hãy ngự trong con!

Cầu nguyện cho đức Thánh Linh cai ngự và dẫn dắt con.

Giê-su, xin bảo vệ con!

Xin đặt chính con dưới sự bảo vệ của máu và sự hiến thân từ đức Giê-su.

Xin Cha trên trời, hãy ban cho con bất cứ quà tặng nào mà con cần cho ngày hôm nay.

Chúa trời có thể cho con bất cứ thứ gì con cần cho chính ngày hôm nay.

Cám ơn người, đức Chúa trời, cho cuộc sống này và tất cả mọi thứ Ngài đã ban cho con.

Nói lời cảm tạ trong tất cả tình huống, và cho tất cả mọi điều.


Khoác lên mình cả bộ giáp phục của Chúa Trời

  • Chiếc mũ giáp của sự Cứu rỗi: Chúa bảo vệ và dẫn dắt suy nghĩ của con.
  • Tấm giáp ngực của sự Ngay thẳng: Cảm ơn Chúa, bởi ân điển của Người, con được cứu rỗi.
  • Thắt lưng của Lẽ phải: xin Chúa, hãy giúp con nói lời phải và sống theo lẽ phải của Người.
  • Đôi giày của sự Sẵn lòng: xin Chúa, hãy giúp con thấy được lúc khó khăn khi con không thể kể về Ngài, và giúp con làm được điều ấy.
  • Tấm khiên của Đức tin: con tin tưởng vào Ngài, đức Chúa trời. Xin để Đức tin của con vào Người được trưởng thành.
  • Thanh gươm - Lời dạy của Chúa trời: Xin Chúa giúp con hiểu và thực hành được lời dạy của Người tốt hơn.

(Ê-phê-sô 6:10-17)