download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

En daglig bön

Helige Ande, fyll mig!

Be att den Helige Ande arbetar i dig och genom dig.

Jesus, beskydda mig!

Ställ dig själv under beskyddet från Jesu blod och offer.

Himmelska Fader, ge mig den vilken gåva jag än behöver idag.

Gud kan ge dig allting du behöver den här dagen.

Tack, Gud, för mitt liv och allting du ger mig.

Tacka i och för allt.


Sätt på dig Guds rustning

  • Frälsningens hjälm: Gud, beskydda och ändra mina tankar.
  • Rättfärdighetens pansar: Tack, Gud, för din nåd genom vilken jag är frälst.
  • Sanningens bälte: Gud, hjälp mig tala sanning och leva enligt din sanning.
  • Villighetens skor: Gud, hjälp mig att se situationer där jag kan berätta om dig och hjälp mig att göra det.
  • Trons sköld: Gud, jag litar på dig. Låt min tro på dig växa.
  • Svärd / Guds ord: Gud, hjälp mig att förstå ditt ord bättre och använda det.

(Efesierbrevet 6:10-17)