Version: 1.0

Een Dagelijks gebed

Heilige Geest vul mij!

Bid dat de Heilige Geest in en door je heen mag werken.

Jezus, bescherm mij!

Breng jezelf onder de bescherming van Jezus bloed en offer.

Hemelse Vader, geef me de gift die ik vandaag nodig heb.

God kan je vandaag alles geven wat je nodig hebt.

Dank u, God, voor mijn leven en alles wat u mij geeft.

Zeg dank in en voor alles.


Doe de wapenrusting van God aan.

  • Helm van je redding: God, bescherm en verander mijn gedachten.
  • Pantser van rechtvaardigheid: Dank u, God, voor uw genade waardoor ik gered ben.
  • Riem van het geloof: God, help me om de waarheid te spreken en te leven volgens uw waarheid.
  • Schoenen van bereidheid: God, help me om de situaties te zien waar ik over U kan vertellen en wilt U me helpen om het dan ook te doen.
  • Schild van het geloof: God, ik vertrouw U. Laat mijn geloof in U verder groeien.
  • Zwaard / God's Woord: God, help me om uw woord beter te begrijpen en te gebruiken.

(Efeziërs 6:10-17)