download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 2.0

Chrzest

Historia

(Mateusz 3,11.13-17; 28,18-20)

Zaraz przed tym jak Jezus zaczął nauczać i leczyć ludzi, poszedł nad Jordan aby dać się ochrzcić. Prorok o imieniu Jan był tam i wzywał ludzi do odwrócenia się od swoich grzechów ponieważ Zbawiciel miał wkrótce nadejść. Jezus był tym Zbawicielem, na którego czekali!

Jezus nie miał grzechów, z których miałby się nawrócić, ale chciał być ochrzczony przez Jana, po to żeby być przykładem dla nas do naśladowania i żeby pokazać, że zgadza się z przesłaniem Jana. Początkowo Jan nie chciał ochrzcić Jezusa i powiedział Mu: To ja powinienem być ochrzczony przez ciebie! Jan wiedział, że Jezus był znacznie większy od niego. Jednakże, zaraz potem jak Jezus powiedział Janowi, że to jest właściwa rzecz do zrobienia, Jan zgodził się Go ochrzcić.

Jan ochrzcił Jezusa. Jezus cały został zanurzony w wodę. Kiedy wyszedł z wody, Boży głos z nieba odezwał się i powiedział: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Na końcu swojej służby na ziemi, Jezus nakazał swoim naśladowcą, aby poszli i czynili uczniów ze wszystkich narodów świata i chrzcili ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mieli także nauczać ich aby przestrzegali wszystkiego co Jezus im polecił. Jego uczniowie zrobili jak nakazał i wszędzie gdzie poszli chrzcili tych, którzy zdecydowali się stać naśladowcami Jezusa.

Ćwiczenie opowiedz tą historię jeszcze raz!

Pytania

 1. Czego uczysz się o chrzcie z tej historii?
 2. Czemu powinieneś być posłuszny?

Znaczenie chrztu

Słowo "chrzest" oznacza "zanurzenie" jako oczyszczenie czy wypranie. Tak jak Jezus było ochrzczony, każdy kto wierzy w Niego powinien również być ochrzczony. Jezus nakazał swoim naśladowcom na końcu ewangelii Mateusza:

... chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." (Mateusza 28,19)

Znaczenie tego wersetu staje się jasne w Dziejach 2,38:

Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

Oczyszczenie w imię Ojca...

Wyznanie grzechów i nawrócenie

Wyznajemy nasze grzechy i odwracamy się od nich. Nie zamiatamy naszych błędów pod dywan, ale nazywamy je i wyznajemy (1 Jana 1,9). Wypowiadamy głośno to, kiedy żyliśmy przeciwko woli Bożej. Prosimy Boga o przebaczenie i przestajemy robić te rzeczy. Z Bożą pomocą zmieniamy nasze myślenie i postępowanie, a potem żyjemy zgodnie z wolą Bożą.

Oczyszczenie w imię Syna...

Chrzest w wodzie w imię Jezusa Chrystusa

Chrzest wodny jest także nazywany "obmyciem odradzającym" (Tytusa 3,5). Rzymian 6,1-11 wyjaśnia co to znaczy:
W ten sam sposób jak Jezus został pochowany a potem powstał do życia, my wchodzimy pod wodę w czasie chrztu i wychodzimy z wody z nowym życiem. Nasza stara natura umiera i już więcej nie jesteśmy "niewolnikami grzechu". To znaczy, że już więcej nie musimy grzeszyć. Teraz jesteśmy "nowym stworzeniem" (2 Koryntian 5,17). W chrzcie grzebiemy nasze stare życie a nowe się zaczyna, całkowicie nowy styl życia w zgodzie z przykładem Jezusa.

Oczyszczenie w imię Ducha Świętego...

Otrzymanie Bożego Ducha

Bóg chce dać nam swojego Ducha. Duch Święty jest jak "Boża moc" dla nas - On pomaga nam wykonywać wolę Bożą i oprzeć się diabłu. On wzrastały w nas dobre owoce takie jak miłość, radość, pokój i cierpliwość (Galatów 5,22).
Kiedy otrzymujemy Bożego Ducha, coś dzieje się w nas i to staje się widoczne również dla tych na zewnątrz (przykład: Dzieje 19,6). Otrzymujemy nadnaturalne dary (1 Koryntian 12,1-11 i 14,1-40). Te są wsparciem dla nas i używamy ich w tym celu, żeby inni również mogli doświadczyć Bożej mocy i żebyśmy mogli im pomóc stawać się uczniami.

Przygotowanie do twojego chrztu

Możesz świętować swoją wiarę w czasie chrztu!

 • Kiedy chrzest powinien mieć miejsce?
 • Kogo powinniśmy zaprosić?
 • W czasie swojego chrztu możesz przygotować swoją historię z Bogiem i opowiedzieć wszystkim jak Bóg uratował i zmienił Cię.

Ustal czas, aby dać się ochrzcić najszybciej jak to możliwe. Przejdźcie przez pytania dotyczące chrztu i jeśli pojawią się pytania odpowiedzcie na nie.

Pytania dotyczące chrztu

 1. Czy wyznajesz swoje grzechy Bogu?
 2. Czy wiesz, że Bóg przebaczył wszystkie twoje grzechy poprzez ofiarę Jezusa?
 3. Czy jesteś gotów pogrzebać swoje stare życie i rozpocząć nowe życie z Bogiem?
 4. Czy jesteś zdecydowany, żeby pójść za Jezusem i nigdy nie wrócić?
 5. Czy będziesz stale naśladować Jezusa nawet jak będą cię wyśmiewać, bić, rodzina cię wyrzuci z domu lub będziesz miał inne trudności?
 6. Czy chcesz przyjąć Ducha Świętego?