download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 2.1

Dop

Berättelse

(Matteus 3:11, 13-17; 28:18-20)

Precis innan Jesus började undervisa och bota människor, gick Han ut till Jordanfloden och blev döpt. En profet som hette Johannes var där och kallade folk att vända sig från sina synder eftersom Frälsaren skulle komma snart. Jesus var den Frälsare de hade väntat på!

Jesus hade inga synder att omvända sig från, men Han ville bli döpt av Johannes för att vara ett exempel för oss att följa och för att visa att Han höll med om Johannes budskap. Först ville inte Johannes döpa Jesus och sa till Honom, "Jag behöver bli döpt av dig!" Johannes visste att Jesus var mycket större än honom. Men efter att Jesus sagt till Johannes att det var den rätta saken att göra, så gick Johannes med på att döpa Honom.

Johannes döpte Jesus. Jesus kom helt under vattnet. När Han kom upp ur vattnet, sa Guds röst från himlen, "Denne är min son som jag älskar; med honom är jag mycket nöjd."

På slutet av Hans verksamhet på jorden, befallde Jesus sina följare att gå och göra lärjungar av alla världens folk och att döpa dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. De skulle också lära dem att hålla allt vad Jesus befallt dem. Hans lärjungar gjorde som de blev befallda, och överallt dit de gick, döpte de dem som beslutade sig att bli Jesu följare.

Öva på att återberätta historien!

Frågor

 1. Vad lärde du dig om dop från den här berättelsen?
 2. Vad ska du lyda?

Betydelsen av dop

Ordet "dop" betyder "att nedsänka, doppa, sätta under vatten" som rening eller tvagning/bad. Precis som Jesus döptes, behöver alla som tror på Honom bli döpta också. Jesus befallde sina följare på slutet av Matteusevangeliet: "...döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn." (Matteus 28:19)
Betydelsen av den här versen blir tydlig i Apostlagärningarna 2:38 (minnesvers):

Petrus svarade, "Var och en av er måste omvända er från era synder och vända er till Gud, och bli döpta i Jesu Kristi namn för syndernas förlåtelse. Då ska ni få den Helige Ande som gåva."

Rening i Faderns namn..

Bekänna synder och omvändelse

Vi bekänner våra synder och vänder oss bort från dem. Vi sopar inte våra misstag under mattan, men vi benämner och bekänner dem (1 Joh 1:9). Vi talar ut var vi levde mot Guds vilja. Vi ber Gud om förlåtelse och slutar sedan att göra dessa saker. Med Guds hjälp kan vi ändra vårt tänkande och vårt beteende och leva enligt Guds vilja.

Rening i Jesu namn...

Vattendopet i Jesu namn

Vattendopet kallas också "bad till förnyelse" (Titus 3:5). Rommarbrevet 6:1-11 förklarar betydelsen:
På samma sätt som Jesus blev begravd och sedan uppstod till liv, går vi under vattnet i dopet och kommer upp från vattnet med ett nytt liv. Vår gamla natur dör och vi är inte längre "slavar under synden". Det betyder att vi inte längre behöver synda. Vi är nu en "ny skapelse" (2 Korintierbrevet 5:17). i dopet begraver vi vårt gamla liv och vårt nya liv börjar, en helt ny livsstil vägledd av Jesus som exempel.

Rening i den Helige Andes namn..

Ta emot Guds Ande

Gud vill ge oss sin Ande. Den Helige Ande är som "Guds kraft" för oss: Han hjälper oss att göra Guds vilja och att stå emot djävulen. Han får goda frukter att växa i oss, exempelvis kärlek, glädje, frid och tålamod (Galatierbrevet 5:22).
När vi tar emot Guds Ande, händer något i oss och det blir tydligt utåt också (exempel: Apostlagärningarna 19:6). Vi tar emot övernaturliga gåvor (1 Korintierbrevet 12:1-11 och 14:1-25). De är ett stöd för oss och vi använder dem så att andra kan uppleva Guds kraft också och vi kan lärjungaträna dem.

Förbered för ditt dop

Du kan fira din tro vid ditt dop!

 • När borde dopet vara?
 • Vilka ska vi bjuda in?
 • Vid ditt dop kan du förbereda din historia med Gud för att berätta för alla hur Gud har räddat och förändrat dig.

Bestäm en tid att bli döpt så fort som möjligt. Gå igenom dopfrågorna och sök svar på eventuella frågetecken.

Dopfrågor

 1. Bekände du dina synder för Gud?
 2. Vet du att Gud har förlåtit alla dina synder genom Jesu offer?
 3. Är du redo att begrava ditt gamla liv och påbörja ett nytt liv med Gud?
 4. Har du beslutat att följa Jesus och aldrig vända tillbaka?
 5. Kommer du att fortsätta följa Jesus även om de hånar dig, slår dig, din familj sparkar ut dig eller om du får andra svårigheter?
 6. Vill du ta emot den Helige Ande?